Ons leven met dementie
Toen, nu en ooit in onze wereld met dementie

Welkom!
 


©Dieke Broersma 2018, Drachten

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (onslevenmetdementie.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Dieke Broersma.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dieke Broersma.