Ons leven met dementie
Toen, nu en ooit in onze wereld met dementie

Alle informatie op deze website komt vanuit mijn eigen ervaringen. De informatie die ik naast mijn eigen verhaal heb gebruikt komt van websites waar ook naar gelinkt is.

Gebruikte bronnen:

Alzheimer Nederland

Dementie.nl

UWV

Rijksoverheid

Het CAK

De NVVE

Notaris.nl


Het doel van deze website is primair het vertellen van ons verhaal tijdens onze weg voor, tijdens en na de diagnose dementie die bij Dirk op zijn 35e gesteld werd. Ik hoop daarnaast dat anderen in een soortgelijke situatie er iets uit kunnen halen.


©Dieke Broersma 2018, Drachten

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op (persoonlijke) informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (onslevenmetdementie.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Dieke Broersma.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dieke Broersma.