Ons leven met dementie
Toen, nu en ooit in onze wereld met dementie

Links

Er zijn zo vaak reportages, documentaires en andere zaken die interessant kunnen zijn als je in aanraking komt met dementie in je omgeving. Of je er nou dichtbij of wat verder af staat, het is altijd goed om je ter verdiepen in de ziekte, maar ook in alles er om heen. Ik heb vaak moeten zoeken naar antwoorden op mijn vragen. Vragen die horen bij het leven van een jong gezin, met kinderen, getroffen door een ziekte die alles kapot maakt.

©Dieke Broersma 2018, Drachten

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (onslevenmetdementie.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Dieke Broersma.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dieke Broersma.